Veelgestelde vragen (FAQ)

Czy wymagany jest wkład własny gminy jak w programie Aktywna Tablica?


Wkład własny nie jest wymagany. 100% środków pochodzi z budżetu państwa.
Kto może wnioskować o dofinansowanie?


Zarówno szkoła, jak i tzw. organ prowadzący szkołę. To organ prowadzący ustala zasady wnioskowania na terenie danej gminy tzn. czy robi to samodzielnie czy powierza szkołom. Wsparcie otrzymają wszystkie szkoły podstawowe niezależnie od tego, kto jest ich organem prowadzącym (minister, samorząd, osoba fizyczna, osoba prawna etc.). W pierwszej kolejności wsparcie mogą ubiegać się szkoły, których organem prowadzącym jest samorząd, podczas gdy pozostałe szkoły otrzymają wsparcie na początku 2022 r.
Jak można uzyskać finansowanie?


Poprzez wypełnienie wniosku zamieszczonym na stronie programu. Generator jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria
Jakie zobowiązania będzie mieć szkoła po przystąpieniu do programu?


Po otrzymaniu sprzętu szkoła musi: - zapewnić dostępność sprzętu uczniom zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych czy indywidualnych projektów - uwzględnić treści doradztwa zawodowego - spełnić wytyczne w zakresie oznaczenia - brać udział w badaniach i ankietach ewaluacyjnych
- wykorzystywać sprzęt podczas zajęć (minimum 3 godziny tygodniowo przez co najmniej 5 lat szkolnych) - wyznaczyć szkolnego koordynatora - dzielić się dobrymi praktykami z innymi